Alkusyksyn yhteenveto

Tarkoitus olisi jatkossa kiristää tahtia liittyen blogipostaamiseen ja muuhun, mutta koska tässä välissä on nyt ollut hieman taukoa niin tehdäänpä tällainen tiivistelmä menneistä päivistä.

Luottamushommat on siis saatu pyöräytettyä käyntiin ja alkaa olla pikkuisen parempi käsitys siitä miten homma pyörii ja mitkä ovat sen heikkoudet ja vahvuudet. Järjestelmän etu ja samalla sen heikkous on byrokratia: tällaiselle ihmiselle, joka tulee yritysmaailmasta on välillä vaikea sietää asioiden päättämisen kaavamaisuutta. Siinä missä yritysmaailmassa asioita päätetään tarvittaessa hyvinkin nopeasti niin kunnallisessa päätöksen teossa on lähtökohtaisesti tietyt kokoukset ja määräpäivät jossa asioita tapahtuu. Tästä seuraa nopeasti se, että päätöksien tekemiseen kuluu paljon kalenteriaikaa.

Hyvänä puolena pidän kuitenkin sitä, että kaikista asioista jää jonkinlainen järkevä dokumentaatio mikä ei yritysmaailmassa ole ollenkaan selviö. Toisaalta myös päätöksien tekemisen kaavamaisuus antaa aikaa pohtia asioita eri näkökulmista.

Yksi asia on käynyt myös lyhyessä ajassa selväksi: jokaisen johtoasemassa olevan henkilön selässä on tikari. Arvostelijoita ja huutajia riittää, mutta ne varsinaiset tekijät ovat vähissä. Ihmisillä, jotka eivät tiedä asioiden taustoja tai laajempia vaikutuksia on taipumus tehdä valtavia yksinkertaistuksia asioista. Se on tietysti varsin ymmärrettävää – me päättäjät olemme myös kohtalaisen huonoja perustelemaan päätöksiämme sillä tasolla, että tavallinen kansalainen pystyisi näkemään asioita samalla tavalla. On myös asioita ja taustoja joita ei voi kertoa julkisesti johtuen jostain syystä. Tietysti joillain ihmisillä on asioiden taustalla myös poliittisia agendoja vaikka kaikki julkisessa puheessa pelaavatkin aina yhteen maaliin.

Koulutuksiakin on tässä syksyaikana käyty ja viimeksi puhuttiin kuntataloudesta. Ne on kyllä olleet ihan hyviä settejä, mutta toki aikaa niissä on niin vähän, että aikalailla pitää olla pohjatietoa jotta niistä kokonaisuuksista pystyy imaisemaan itseensä oppia syvemmin.

Oma luottamustyöni koostuu yksinkertaistettuna käytännössä kolmesta asiasta: Kunnanhallituksesta, kunnanvaltuustosta ja kanssakäymisestä kuntalaisten kanssa.

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen kokouksia on 2 – 3 viikon välein riippuen tilanteesta eli parit hallituksen kokoukset tässä on nyt käytynä. Hallituksen kokoukset ovat lähtökohtaisesti suljettuja ja niissä keskustellut asiat ovat luottamuksellisia. Niiden keskustelujen sisällön ei tule karata ulos tuosta tilanteesta. Toki päätökset ovat julkisia ja kirjataan pöytäkirjaan. Hallitus voi keskenään puhua jostain asiasta hyvinkin suoraan ja sievistelemättä ja tästä syystä on hyvä ne keskustelut ovat luottamuksellisia. Joku kansalainen joskus antoikin palautetta, että hallitus on joku salaseura. No, sitä se ei ole – siitä pitää huolen eri puolueiden edustus.

Jos teema kiinnostaa enemmän niin Petäjäveden kunnan hallituksen infot ja muuta löytyy tästä: https://www.petajavesi.fi/paatoksenteko-topmenu/kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin. Hallitus voi pohtia asioita ja antaa vaikka minkälaisia päätösehdotuksia, mutta lopulta kunnanvaltuusto päättää asioista. Vielä ei olla tällä uudella kunnanvaltuuston kokoonpanolla päästy äänestämään, mutta sekin päivä varmasti tulee.

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat lähtökohtaisesti aina julkisia ja niihin voivat myös kuntalaiset osallistua – toki näin korona-aikoina on voinut olla rajoituksia. Petäjävedellähän valtuuston kokouksia on striimattu jo vuoden ajan ja tätä kautta kuntalaiset ovat voineen seurata päätöksen tekoa reaaliajassa.

Kunnanvaltuustot ovat sillai mielenkiintoisia, että iso osa asioista ainakin toistaiseksi on ollut ollut sellaisia, että niistä on saatu sopupäätökset – ei ole siis ollut tarvetta äänestää. Kuntalaiselle tämä saattaa näyttäytyä valtuuston tietynlaisen passiivisuutena. Omalta kohdaltani tuosta ei ole kyse vaan yksinkertaisesti siitä, että jos asiat menevät kuten itse on halunnut niin mitäpä siihen on sanottavaa. Toki on hyvä kysymys pitäisikö valtuustossa puhua enemmänkin ihan katsojien ja yleisön vuoksi. Kunnanvaltuuston toiminnasta lisätietoja: https://www.petajavesi.fi/paatoksenteko-topmenu/kunnanvaltuusto

Kanssakäyminen kuntalaisten kanssa

Tämä on itselleni ehkä se mielenkiintoisin osa tätä luottamustointa mitenkään väheksymättä varsinaisia päätöksentekoelimiä. Pidän ihmisten kanssa toimimisesta ja on mielenkiintoista kuulla ihmisten mielipiteitä ja sitä miksi he ovat päätyneet johonkin mielipiteeseen.

Parhaillaan Petäjävedelle ollaan suunnittelemassa tuulivoimapuistoa ja tämä aiheuttaa isoa kihinää kuntalaisten keskuudessa. Osa ihmisistä on vahvasti puolesta, osa vahvasti vastaan ja 80% ei tiedä mitä mieltä ne on tai niitä ei kiinnosta. Joissain asioissa kuten tässäkin on vaikea erottaa faktoja kohinasta.

Mutta on tärkeää, että kuntalaiset saavat ääntään kuuluviin. Itse haluan olla ainakin se luottamushenkilö joka on helposti lähestyttävä ja jolle uskaltaa jutella.

Mut hei, tänään taas hallituksen kokous klo 14.00 – listalla seuraavat asiat:

Kokoustiedot ja osallistujat ………………………………………………………………………………………………… 1
227 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus …………………………………………………………………….. 2
228 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ………………………………………………………………………………….. 3
229 § Esityslistan hyväksyminen ………………………………………………………………………………………… 4
230 § Kunnanjohtajan ajankohtais- ja tiedotusasiat ……………………………………………………………… 5
231 § Petäjäveden kunnan vesistöjen rantayleiskaavamuutoksen ehdotusaineiston
nähtäville asettaminen Rantapajula-kiinteistöä (tila 592-401-2-164) koskien ………………………… 6
232 § Lausuntopyyntö maaseutuhallinnon Keuruun YTA ……………………………………………………….. 8
233 § Keski-Suomen strategialuonnos 2025-2050 ja sen ympäristöselostus ……………………………. 10
234 § Vuoden 2022 aluevaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
235 § Valvottujen tapaamisten kilpailutus ja hankintasopimus …………………………………………….. 15
236 § Neuvottelut Keski-Suomen seututerveyskeskus -liikelaitoksen johtokunnan
jäsenistä ……………………………………………………………………………………………………………………. 18
237 § Kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai
kiintiöpakolaisille vuonna 2022 …………………………………………………………………………………….. 19
238 § Valtuuston 27.9.2021 päätösten täytäntöönpano ………………………………………………………. 22
239 § Valtuustoaloite: Ajoharjoittelupaikka kaksipyöräisille …………………………………………………. 23
240 § Nimeämispyyntö Petäjäveden vanhan kirkon säätiön hallituksen jäseneksi ……………………. 24
241 § Vammaisneuvoston nimeäminen …………………………………………………………………………….. 25
242 § Sivistystoimen johtamisjärjestelyt ……………………………………………………………………………. 30
243 § Vanhusten kotipalvelun johtamisjärjestelyt / määräaikaisen lähihoitajan tehtävän
täyttölupa ………………………………………………………………………………………………………………….. 33
244 § Harkinnanvaraisten virkavapaiden ja työlomien myöntämisen periaatteet …………………….. 35
245 § Edustajan nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalveluverkoston johtoryhmään …………………………………………………………………………… 37
246 § Ilmoitusasiat …………………………………………………………………………………………………………. 38
247 § Muut asiat ……………………………………………………………………………………………………………. 39Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *